New layout!

rougeimaginaire: "New layout!"

Hey! Today is a big day, because my blog has moved from Blogger to its own domain name: rougeimaginaire.com!

I’ve been planning this for a while, but since both my brother (whose help I was definitely going to need for this) and I had quite a busy year at school, it had to wait until summer break. But now, it finally happened! My brother did most of the work, although I also got some things done when I wasn’t working on my thesis (like when I manually had to clean up the code of all of my posts, ugh).

I also have a new layout. I designed it myself, and my brother made it into a working WordPress theme. I wasn’t really that tired of my old layout, so the new one looks quite similar, just a little bit more fresh and clean. The biggest change is probably the fixed main menu, which makes it easier to navigate. I also changed the fonts: for the main text, I’m now using Open Sans instead of Georgia, and for the titles I’m using the Google font ‘Dosis’.

Another change is that my posts now have both categories and tags, which you’ll find respectively at the top and the bottom of every post. The tags can include names of countries and cities I’ve been (like ‘the Netherlands‘ or ‘Göteborg‘), more specific topics (like ‘books‘ or ‘outfit‘), post types (like ‘video‘) or just random things like ‘Swedish things‘. Besides that, you can also find posts in the archive, or just by using the search function (which is a lot better than the previous one!) at the top right of the page. Oh, and you can always switch between the grid view (if you want an overview) and the list view (if you’re just browsing).

rougeimaginaire: "New layout!"

So now I’m really curious what you are thinking :) Of course, it’s always possible that you find something that is not working quite as it should. If you do, please let me know! Also, a big thank you to my brother Bert! I hope I can go back to blogging more frequently soon (but first: back to analysing the Moomin books!).


New lay-out

Zoals jullie kunnen zien heeft mijn blog een nieuwe lay-out! Ik speelde al een tijdje met het idee, maar ik had nooit echt een concreet idee in mijn hoofd over wat voor lay-out ik wilde, en de ingewikkelde codes van blogger ontnamen mij vaak de moed om er aan te beginnen. Maar een week geleden kreeg ik plots zin om eens een nieuwe poging te wagen, en vandaag kunnen jullie het resultaat zien :)

Ik wilde vooral een lay-out die logischer in elkaar zat dan de vorige. Ik heb nu bovenaan een lijst met pagina’s, in de zijbalk een archief van posts, en een lijst met labels om gemakkelijker posts in verschillende categorieën terug te vinden. Verder vind je in de zijbalk ook een kort stukje tekst over mij, en links naar mijn profielen op de sociale media.

De titel van mijn blog heeft nog steeds het lettertype Reenie Beanie, dat beschikbaar is bij Google fonts, waardoor het als het goed is in elke browser normaal kan worden weergegeven. De lijst met pagina’s en de zijbalk zijn in Helvetica, een mooi en eenvoudig sans-seriflettertype. Voor de titels van de posts heb ik gekozen voor Georgia.

Voor de inhoud van mijn posts heb ik gekozen voor Baskerville, een lettertype dat ik echt heel erg mooi vind. Het nadeel van dit lettertype is dat de cursieve versie ervan kleiner lijkt dan de gewone versie, en daardoor mogelijk moeilijk te lezen is. Een tweede nadeel is dat het geen websafe font is, wat wil zeggen dat als je het niet op je computer geïnstalleerd hebt, je browser het niet kan weergeven. Het alternatief is Times New Roman, en ik denk dat dat een lettertype is waarover de meningen een beetje verdeeld zijn. Sommigen vinden het saai en het doet hen aan het begin van het internet denken, anderen vinden het tijdloos, eenvoudig en netjes. Zelf vind ik dat het best mooi kan zijn, het hangt er maar net vanaf hoe je het gebruikt.

Omdat de weergave van een website heel erg kan verschillen (afhankelijk van de browser, de lettertypes die je geïnstalleerd hebt, de schermgrootte, enz.), kan het echter zijn dat niet alles eruit ziet zoals het zou moeten. Dus als het er gek uitziet, als dingen ineens uit proportie lijken of niet goed werken (of als je opeens Comic Sans ziet opduiken) laat dat dan even weten!

Wat vinden jullie? :)

As you can see, my blog has a new lay-out! I had been toying with the idea for a while, but I never really had a clear idea of what I wanted it to look like, and the complicated blogger-codes discouraged me. But about a week ago, I suddenly felt that it was time for a new try, and you can see the result today :)

Above all, I wanted a lay-out that was a bit more logical than the previous one. On top of the page, you’ll find a list with the pages, and in the sidebar is an archive of posts, and a list of labels to make it easier to find posts in specific categories. Besides that, you’ll also find a short piece of text about me, and some links to my profiles on social media.

The title of my blog is still in the font Reenie Beanie, an open source font that’s available on Google fonts, so that it can be displayed normally in every browser. The list of pages and the sidebar are in Helvetica, a nice and simple sans-serif font. For the post titles, I chose Georgia.

For the content of my posts, I chose Baskerville, a serif font that I really like. The downside of this is that the italic version of it looks a lot smaller than the regular version, which might make it more difficult to read. A second minus is that it’s not a websafe font, which means that if it’s not installed on your computer, your browser won’t be able to display it. The alternative is Times New Roman, and I think that that’s a font on which the opinions differ. Some find it boring and reminiscent of the beginning of the internet, others think it’s timeless, simple and clean. Personally, I think it can look nice, it just depends on how you use it.

Since the way a website looks can be very different (depending on the browser, the fonts that are installed, the size of the screen, etc.), it’s possible that things don’t look the way they should. So if something looks weird, if things seem out of proportion or don’t work as they should (or if you suddenly see Comic Sans all over my blog), then let me know!

What do you think? :)


My favourite YouTube channels

Hoi! :) Vandaag ga ik jullie vertellen over twee YouTube-kanalen die ik een tijdje terug ontdekte. Zoals dat elk jaar weer gaat tijdens de examens, was ik in juni plots helemaal into YouTube, en ik kreeg niet alleen zin om zelf filmpjes te gaan maken, maar ik ontdekte ook een paar hele fijne nieuwe kanalen: die van Teske de Schepper en Essiebutton.

Hi! :) Today, I’m going to tell you about two YouTube channels that I discovered a while ago. Like every year during my exams, in june, I was all of a sudden totally into YouTube, and not only I really felt like starting to make my own videos, but I also discovered these two really nice channels: Teske de Schepper and Essiebutton.

1. Teske de Schepper

Begin juni ontdekte ik het kanaal van Teske de Schepper, en ik was ongeveer halverwege de eerste video toen ik al op de subscribe-knop drukte. Ze komt uit Nederland en maakt video’s over beauty, maar ook weleens over andere dingen. Ik weet niet precies wat ik zo leuk vond aan haar, maar haar video’s zijn gewoon fijn en ze lijkt me ook gewoon een heel fijn iemand, zo lekker spontaan en grappig. En ook: haar accent! Ik weet niet waarom, maar ik vind het supermooi dat ze haar klinkers zo achteraan uitspreekt (daar kan ik, aangezien ik uit Antwerpen kom, alleen maar van dromen). Haha, daar heb je het taalkundige gedeelte van mij. In elk geval, je moet zeker eens een paar van haar video’s kijken.

At the beginning of June, I discovered Teske de Schepper‘s channel. Sadly enough, it’s in Dutch, so it might not be very useful to share this with you, but I’m going to tell a bit about it anyway. I was halfway the first video when I already clicked the subscribe button. She’s from the Netherlands and she makes videos about beauty, but also about a lot of other stuff. I’m not sure what I liked about her, but here video’s are just really fun to watch and she seems like such a nice person, she’s so spontaneous and funny. And also: her accent! I don’t know why, but I really like the fact that she pronounces her vowels at the back of her mouth (that’s something I can only dream of, since I’m from Antwerp). Haha, listen to me being all linguistic. 

2. Essiebutton

Ergens halverwege de examens ontdekte ik het kanaal van Essiebutton. Net als Teske maakt ze video’s over beauty, maar ook geregeld over andere dingen, en verder heeft ze ook met haar vriendje Aslan een kanaal waar ze vlogs op maakt. Ze komt uit Canada, maar woont nu in Londen. Ze lijkt mij ook een heel fijn iemand, en ik hou ook wel van haar stijl: redelijk natuurlijke make-up, maar wel altijd knallende lipkleurtjes. Ze heeft ook best wel veel humor (kijk maar naar de video hieronder: heerlijk, die ironie!). Ik vind haar echt een heel uniek iemand, maar tegelijk herken ik ook wel iets van mezelf in haar terug, en dat maakt het nu net zo fijn.

Somewhere halfway during the exams, I discovered Essiebutton‘s channel (and this one is in English, yay!) Just like Teske, she makes video’s about beauty, but also about other things, and she also has a channel with her boyfriend Aslan where she posts vlogs. She’s from Canada, but right now she’s living in London. She seems like such a nice person, and I really like her style: her make-up is so natural, but always with very popping lip colours. She also has a nice sense of humour (just look at the video down here: i just love the irony in it), and I really appreciate that. She seems like a very unique person, but at the same time, I can see a part of myself in here, and that’s exactly what makes it fun. 

Wat zijn jouw favoriete YouTube-kanalen? :)

So tell me, what are your favourite YouTube channels? :)