January

Mijn twee papers zijn af, en mijn mondeling en schriftelijk examen van Zweeds zijn ook achter de rug. Nu ben ik aan het leren voor mijn laatste examen, fonetiek. Tot nu toe was het best een rustige examenperiode, vooral dan de kerstvakantie en de dagen na de deadline van mijn papers. Het examen van Zweeds ging goed: mijn leerkracht zei dat ik bij het mondeling bijna geen fouten gemaakt had, en ik vond zelf ook dat het wel vlot ging :) Met wat geluk gaan mijn examen van fonetiek woensdag ook goed. Fijne zondag iedereen!

  1. Opklaringen na een hevige onweersbui
  2. Het licht van de ondergaande zon dat op de muur van mijn kamer scheen en de schaduwen van mijn sneeuwvlokkenmobiel

I finished my two papers, and my oral and written exams for Swedish are done as well. Right now, I’m studying for my last exam, which is phonetics. So far, it’s been a pretty quiet exam period, especially the Christmas holidays and the days right after the deadline for my papers. The Swedish exam went well: my teacher said that I almost didn’t make any mistakes at the oral exam, and I though it went quite smoothly as well :) Let’s hope I’m lucky and that my phonetics exam on wednesday goes just as fine. Have a happy Sunday everyone!

  1. The clear sky after a thunderstorm
  2. The light of the setting sun on my wall and the shadows of my snowflake mobile