New lay-out

Zoals jullie kunnen zien heeft mijn blog een nieuwe lay-out! Ik speelde al een tijdje met het idee, maar ik had nooit echt een concreet idee in mijn hoofd over wat voor lay-out ik wilde, en de ingewikkelde codes van blogger ontnamen mij vaak de moed om er aan te beginnen. Maar een week geleden kreeg ik plots zin om eens een nieuwe poging te wagen, en vandaag kunnen jullie het resultaat zien :)

Ik wilde vooral een lay-out die logischer in elkaar zat dan de vorige. Ik heb nu bovenaan een lijst met pagina’s, in de zijbalk een archief van posts, en een lijst met labels om gemakkelijker posts in verschillende categorieën terug te vinden. Verder vind je in de zijbalk ook een kort stukje tekst over mij, en links naar mijn profielen op de sociale media.

De titel van mijn blog heeft nog steeds het lettertype Reenie Beanie, dat beschikbaar is bij Google fonts, waardoor het als het goed is in elke browser normaal kan worden weergegeven. De lijst met pagina’s en de zijbalk zijn in Helvetica, een mooi en eenvoudig sans-seriflettertype. Voor de titels van de posts heb ik gekozen voor Georgia.

Voor de inhoud van mijn posts heb ik gekozen voor Baskerville, een lettertype dat ik echt heel erg mooi vind. Het nadeel van dit lettertype is dat de cursieve versie ervan kleiner lijkt dan de gewone versie, en daardoor mogelijk moeilijk te lezen is. Een tweede nadeel is dat het geen websafe font is, wat wil zeggen dat als je het niet op je computer geïnstalleerd hebt, je browser het niet kan weergeven. Het alternatief is Times New Roman, en ik denk dat dat een lettertype is waarover de meningen een beetje verdeeld zijn. Sommigen vinden het saai en het doet hen aan het begin van het internet denken, anderen vinden het tijdloos, eenvoudig en netjes. Zelf vind ik dat het best mooi kan zijn, het hangt er maar net vanaf hoe je het gebruikt.

Omdat de weergave van een website heel erg kan verschillen (afhankelijk van de browser, de lettertypes die je geïnstalleerd hebt, de schermgrootte, enz.), kan het echter zijn dat niet alles eruit ziet zoals het zou moeten. Dus als het er gek uitziet, als dingen ineens uit proportie lijken of niet goed werken (of als je opeens Comic Sans ziet opduiken) laat dat dan even weten!

Wat vinden jullie? :)

As you can see, my blog has a new lay-out! I had been toying with the idea for a while, but I never really had a clear idea of what I wanted it to look like, and the complicated blogger-codes discouraged me. But about a week ago, I suddenly felt that it was time for a new try, and you can see the result today :)

Above all, I wanted a lay-out that was a bit more logical than the previous one. On top of the page, you’ll find a list with the pages, and in the sidebar is an archive of posts, and a list of labels to make it easier to find posts in specific categories. Besides that, you’ll also find a short piece of text about me, and some links to my profiles on social media.

The title of my blog is still in the font Reenie Beanie, an open source font that’s available on Google fonts, so that it can be displayed normally in every browser. The list of pages and the sidebar are in Helvetica, a nice and simple sans-serif font. For the post titles, I chose Georgia.

For the content of my posts, I chose Baskerville, a serif font that I really like. The downside of this is that the italic version of it looks a lot smaller than the regular version, which might make it more difficult to read. A second minus is that it’s not a websafe font, which means that if it’s not installed on your computer, your browser won’t be able to display it. The alternative is Times New Roman, and I think that that’s a font on which the opinions differ. Some find it boring and reminiscent of the beginning of the internet, others think it’s timeless, simple and clean. Personally, I think it can look nice, it just depends on how you use it.

Since the way a website looks can be very different (depending on the browser, the fonts that are installed, the size of the screen, etc.), it’s possible that things don’t look the way they should. So if something looks weird, if things seem out of proportion or don’t work as they should (or if you suddenly see Comic Sans all over my blog), then let me know!

What do you think? :)