sneeuw

Snow

Snow

Op dinsdag viel de eerste echte sneeuw van dit jaar. Ik vind sneeuw heerlijk, echt, sneeuw is het beste dat er is, in elk geval in de winter. Door de examens heb ik niet echt tijd om foto’s te maken, maar op woensdagmorgen scheen de zon zo prachtig en ging ik toch een halfuurtje naar buiten.

Ondertussen heb ik al drie examens gehad: lexicologie, Italiaanse literatuur en populaire genres. Het valt nog een beetje af te wachten hoe het geweest is (zoals altijd) maar ik denk (of hoop) dat het toch oké was. Nu heb ik een weekje tijd voor sociolinguïstiek en Zweeds, en daarna is er nog semantiek.

On Tuesday it snowed, for the first time this year. I totally love snow, snow is the best thing ever, at least when it’s winter. Because of the exams I don’t really have time to take a lot of pictures, but on wednesday morning the sun was shining so beautifully and I went out for half an hour.

Besides, I’ve already had three exams: lexicology, Italian literature and popular genres. I’m not sure how they went – as usual – but I think (or hope) they went quite okay. Right now, I’ve got a free week before I’ve got sociolinguistics and swedish, and after that there’s semantics. Can’t wait till it’s over!